Skip to content Skip to footer

Kalite Sayfası

Kalite Politikası

DMY EOA OLARAK BİZ;

HEDEFLERİMİZİN DOĞRULUĞUNA İNANARAK

ÜRÜN VE HİZMETLERİNİ ÜSTÜN KALİTE ANLAYIŞI İLE GELİŞTİRMEYİ,

HER AŞAMADA EN YÜKSEK STANDARTLARLA UYGULAMAYI,

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARINA UYMAYI

TAAHHÜT EDİYORUZ.

  • Müşterilerimizin var olma sebebimiz olduğu bilincini kuruluşumuza yerleştirmeyi ve bu doğrultuda ihtiyaç, beklenti ve taleplerinin açıkça belirlenerek yerine getirmeyi MÜŞTERİ ODAKLILIK, verimli büyümemizi ve bağımsızlığımızı sağlamayı BAŞARI ODAKLILIK ve müşterilerimiz için geleceğe dönük çözümler oluşturarak YENİLİKÇİLİK ilkelerini tüm çalışanlarımızla birlikte benimsemeyi,

  • Ürünlerimizi önceden belirlenen zaman ve şartlarda yasal gereklere uygun şekilde güncel teknolojiyi takip ederek eksiksiz sunmayı,

  • Ürünlerimizle ilgili oluşabilecek ve oluşan hatalarımızı ve sonucundaki etkilerini azaltmak için, gerekli önlemleri almayı ve sürekli geliştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi,

  • İş sağlığı ve güvenliği ve çevre şartlarına uygun çalışmayı sürdürmeyi,

  • Programlanmış eğitimleri uygulayarak personelimizi sürekli gelişmesini sağlamayı, iç ve dış tedarikçileri sürekli eğitmeyi,

  • Kalite sistemini sürekli geliştirmeyi, asgari maliyet ve maksimum hizmet ilkesi ile kaliteden ödün vermeden hizmetleri sunmayı,

  • Paydaşların ve çalışanların memnuniyetini arttırmayı,
Bütün çalışanlar; özellikle işe yeni girenler, DMY EOA ’nin Kalite Politikası konusunda eğitilirler, bu ilkelerin uygulanması, sistemin sürdürülmesi ve sürekli geliştirilmesi ve katkılarının sağlanması için teşvik edilirler.